5.4.07


Ciri-ciri sahabat yang dicari

Pada suatu hari, Al-Qamah memanggil anak lelakinya dan berkata, “Wahai anakku! Sekiranya kamu hendak menjalin persahabatan dengan seseorang itu, hendaklah kamu memilih sahabat itu berdasarkan ciri-ciri ini.

1. Sekiranya kamu membuat bakti kepadanya, ia akan melindungi kamu.

2. Sekiranya kamu rapatkan persahabatan dengannya, ia akan membalas baik persahabatan kamu itu.

3. Sekiranya kamu memerlukan pertolongan daripadanya berupa wang dan sebagainya, dia akan membantu kamu.

4. Sekiranya kamu menghulurkan sesuatu kebaikan kepadanya, dia akan menerima dengan baik.

5. Sekiranya dia mendapat sesuatu kebajikan atau bantuan daripada kamu, dia akan menghargai atau menyebut kebaikan kamu.

6. Sekiranya dia melihat sesuatu yang tidak baik daripada kamu, dia akan menutupnya.

7. Sekiranya kamu meminta sesuatu bantuan daripadanya, dia akan mengusahakannya.

8. Sekiranya kamu berdiam diri (kerana malu hendak meminta), dia akan menanyakan kesusahan kamu.

9. Sekiranya datang sesuatu bencana menimpa diri kamu, dia akan meringankan kesusahan kamu (membuat sesuatu untuk menghilangkan kesusahan itu)

10. Sekiranya kamu berkata kepadanya, pasti dia akan membenarkan kamu.

11. Sekiranya kamu merancangkan sesuatu, pasti dia akan membantu kamu.

12. Sekiranya kamu berdua berselisih faham, pasti dia lebih senang mengalah bagi menjaga kepentingan persahabatan.

No comments: